Закон за признаване на професионални квалификации

(обн. ДВ. бр.13 от 8 февруари 2008г., изм. ДВ. бр.41 от 2 юни 2009г., …, изм. и доп. ДВ. бр.28 от 2 април 2024 г.) (акт.03.04.2024 г.)

Споделете

GoTop