ЗАКОН за развитието на академичния състав в Република България

(обн. – ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г.; …, изм. ДВ. бр.102 от 23 декември 2022 г. )

Споделете

GoTop