Стипендии чрез фондация “Темпус”, Унгария

Възможности за кандидатстване на студенти и изследователи в Република Унгария в рамките на двустранните държавни стипендии чрез фондация “Темпус”

Възможностите за стипендии в Унгария чрез фондация „Темпус“ за чуждестранни кандидати през академичната 2018-2019 г. са:

  • частично/семестриално следване;
  • пълна степен на образование;
  • научноизследователски престои;
  • летни курсове.

Подробна информация може да бъде намерена на адрес:

http://tka.hu/international-programmes/4133/information-for-applicants

GoTop