Стипендии, Хърватия, 2018-2019

Информация за стипендии за студентски програми, специализации, научни изследвания и летни езикови курсове за български граждани в Република Хърватия през академичната 2018-2019 година

Агенцията за мобилност и програми на Европейския съюз към Министерството на науката, образованието и спорта на Република Хърватия, информира за обявен конкурс за стипендии за чуждестранни студенти за академичната 2018-2019 година.

Съгласно подписаната Програма за сътрудничество, хърватската страна предлага:

  1. Стипендии за студентски програми (за образователно-квалификационните степени „бакалавър и/или „магистър“) и следдипломни специализации в областта на хърватския език и литература за срок от един семестър (общо две стипендии);
  2. Стипендии за специализации/научни изследвания с продължителност от 1 до 2 месеца. Стипендиите са предназначени за всички области с обща продължителност до осем месеца;
  3. Стипендии за летни езикови курсове по хърватски език и литература (общо четири стипендии).

Конкурсът е отворен до 16.03.2018 г. Кандидатите следва да попълнят онлайн образец на интернет-страницата http://www.mobilnost.hr/scholarship_application/ .

Попълненият образец на хартиен носител, както и цялостната необходима документация съгласно условията на конкурса следва да се изпратят в два екземпляра най-късно до 23 март 2018 г. на адрес:

AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Frankopanska 26
10000 Zagreb
Republika Hrvatska

Кандидатите могат да намерят допълнителна информация относно стипендиите на интернет-страниците:

https://mzo.hr/en/scholarships-republic-croatia-call-applications-20182019

и

http://www.mobilnost.hr/en/content/bilateral-programmes-of-mobility-in-higher-education/#eng-bil.

Контакт за допълнителни въпроси: [email protected].

GoTop