Стипендии на Германската служба за академичен обмен (DAAD)

Стипендии на Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2019/2020 година

Германската служба за академичен обмен (DAAD) съвместно с международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ предоставят стипендии на български студенти, докторанти, университетски преподаватели и учени за обучение или научен престой във Федерална република Германия за академичната 2019/2020 година.

Пълна информация, включваща списък със стипендиите, условията, необходимите документи за кандидатстване и сроковете за тяхното подаване, може да бъде намерена на интернет страниците на DAAD: http://www.daad.de, на международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ в София: http://www.cmfnd.org/ и на Посолството на Федарална република Германия в София: http://www.sofia.diplo.de.

GoTop