Стипендия за Националния университет в гр. Инчон, Р Корея

Информация за стипендия за пълен срок на обучение, предоставена на основата на Меморандум за разбирателство между Корпуса на почетните консули в Република Корея и Националния университет в гр. Инчон

Въз основа на Меморандум за разбирателство между Корпуса на почетните консули в Република Корея (The Corps of Honorary Consuls in Korea – CHCK) и Националния университет в гр. Инчон (Inchon National University – INU), почетните консули номинират студенти от техните държави, които да получат стипендия за пълен срок на обучение. Предоставя се по една стипендия годишно. За да бъдат класирани, кандидатите трябва да отговарят на изискванията за прием в университета.

Корейската страна ще поеме заплащането на таксата за обучение, а почетният консул на Република България в Република Корея господин Ким Хи-йонг предлага да осигури стипендия за покриване на месечните разходи на българския студент. Студентът следва сам да закупи самолетните си билети.

Кандидатстването следва да се осъществи минимум 6 месеца преди планираната дата за започване на обучението.

Апликационната форма за кандидатстване онлайн, както и повече информация могат да бъдат намерени в Наръчника за кандидатстване на Университета в гр. Инчон в интернет на: http://www.inu.ac.kr/mbshome/mbs/inuengl/admissions/admissionsfinalenglish.pdf.

GoTop