10 МОлимпиада

ДЕСЕТА МАТЕМАТИЧЕСКА ОЛИМПИАДА ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ЗА СТУДЕНТИ В ПЕРИОДА 1-6 МАРТ 2016 г.

В периода 1-6 март 2016 г. в гр. Протарас, Република Кипър, ще се проведе Десетата математическа олимпиада за Югоизточна Европа за студенти. Участниците се очаква да пристигнат на 1 март 2016 г. и да си заминат на 6 март 2016 г., както и да покрият всички свои разходи, в т. ч. за транспорт, хотелско настаняване, храна и дневни.

Всички специфични условия, както и възможности за получаване на частично финансиране на разходите по участието, са публикувани на посочения от организаторите интернет адрес www.massee-org.eu.

GoTop