4-тата Конференция на ректорите

ЧЕТВЪРТАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА РЕКТОРИТЕ НА ФОРУМА АЗИЯ-ЕВРОПА (АСЕМ) И СЪПЪТСТВАЩИЯТ 2-РИ ФОРУМ НА СТУДЕНТИТЕ НА АСЕМ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В ПЕРИОДА 23-26.09.2014 Г. В БАНКОК, ТАЙЛАНД

В периода 23-26.09.2014 г. в Банкок, Тайланд, ще се проведат 4-тата Конференция на ректорите на Форума Азия-Европа (АСЕМ) и съпътстващият 2-ри Форум на студентите на АСЕМ.

Конференцията на ректорите на АСЕМ представлява важна платформа за обмен между висшите училища в Европа и Азия и е основна проява по линия на културното и образователното сътрудничество. Тя се провежда от 2010 г. след решения на министрите на образованието на АСЕМ.

Организатори на събитието са Фондацията Азия-Европа АСЕФ (единствената постоянно действаща институция на АСЕМ, действаща като Секретариат на Конференцията) съвместно с Университетската мрежа на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН), Международната университетска асоциация и др.

Подробна информация за двете прояви може да се намери на адрес: www.asef.org/index.php/projects/themes/education/3119-ARC4.

GoTop