43-та Национална конференция по въпросите на обучението по физика

43-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА НА ТЕМА: „ОПТИКА И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО” 2 – 5 АПРИЛ 2015 Г., БЛАГОЕВГРАД

От 2 до 5 април 2015 г. в гр. Благоевград ще се проведе 43-тата Национална конференция по физика, която се организира от Съюза на физиците в България съвместно с Министерството на образованието и науката. Годината 2015 е обявена от ЮНЕСКО и от Общото събрание на ООН за Международна година на светлината и светлинните технология. В тази връзка темата на конференцията е „Оптика и оптични технологии в образованието”. В конференцията ще участват учители, университетски преподаватели и учени. Научната програма на конференцията включва пленарни доклади и разработки на участниците в следните основни направления:

 • Средно образование
  – Оптика в задължителната подготовка VII-X клас
  – Оптика в профилираната подготовка XI-XII клас
  – Оптика и оптични технологии в професионалните гимназии
 • Висше образование
  – Оптиката в курса по Обща физика за физични специалности
  – Оптиката в техническите университети
  – Оптиката в природните специалности
  – Оптиката в медицинските университети
 • Оптиката в годината на светлината
  – Развитие на науката за светлината и нейната роля в човешкото познание
  – Някои оптични явления в природата
  – Светлината в изкуството
  – Светлинни източници и проблеми на осветлението

В рамките на 43-тата Национална конференция по физика ще се проведе специализирана МЛАДЕЖКА НАУЧНА СЕСИЯ за ученици и студенти.

УЧЕНИЧЕСКАТА СЕСИЯ НА ТЕМА „МАГИЯТА НА СВЕТЛИНАТА” включва:

 • Компютърни презентации и интернет страници с разработени теми по избор в областта на физиката, астрономията и връзката им с други области на науката; идеи за компютърна анимация за представяне на физични закони и явления.
 • Разработки на демонстрации в областта на физиката и астрономията.

ИЗНЕСЕНАТА СТУДЕНТСКА СЕСИЯ НА ТЕМА „СВЕТЛИНАТА В МЕДИЦИНАТА“ ще се проведе в медицинските университети в София и Пловдив.

Повече информация може да се намери на адрес: http://www.phys.uni-sofia.bg/upb

GoTop