Девето издание на изложение „Висше образование в Европа“

ДЕВЕТО ИЗДАНИЕ НА ИЗЛОЖЕНИЕТО „ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА“, 10 октомври 2015 г., Сингапур

Деветото издание на ежегодното изложение „Висше образование в Европа“, което ще се проведе на 10 октомври 2015 г. в Сингапур е авторитетно събитие, където родители, учители и ученици могат да получат информация за обучение в различни европейски страни.

Събитието има две основни направления:

  • Изложение на участващите страни, на което ще се представят рекламни материали;
  • Поредица от семинари, на които говорители от всички участващи държави ще представят информация за висшите училища или за политиката във висшето образование в съответната страната.

В изложението тази година участие ще вземат следните държави и техните агенции за насърчаване на образованието: Финландия, Франция, Дания, Ирландия, Италия, Швеция, Холандия, Германия, Великобритания, Полша и Швеция. Две френски бизнес училища също ще вземат участие под егидата на Европейската търговска камара.

Повече информация може да се намери на www.studyineurope.sg

GoTop