Европейското висше образование в Киото и Токио

ПАНАИР НА ЕВРОПЕЙСКОТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КИОТО И ТОКИО, ЯПОНИЯ, 11-12 ЮНИ 2016 г.

Делегацията на ЕС в Токио, съвместно с Главна дирекция за образование и култура на ЕК и със съдействието на Campus France, DAAD и Meiji University организират петия пореден Панаир на европейското висше образование в Япония, който ще се проведе на 11 и 12 юни т.г., съответно в Киото и Токио.

Целта на панаира е да промотира възможностите за обучение и специализация в Европа на японски студенти и изледователи, както и за създаване на директни контакти между японските и европейските университети. Очаква се тазгодишният панаир да бъде посетен от 1500 души. На 13 юни организаторите предвиждат Networking в Токио за провеждането на работни опознавателни срещи между представителите на европейските и японските университети.

Участието в Панаира на европейското висше образование в Киото и Токио би дало възможност на българските висши училища да запознаят японските ученици и студенти с програмите си на английски език, в т.ч. с таксите на българските висши училища.

Възможно е участие само в Токио или в Киото и Токио, като не е възможно участие само в Киото. Крайният срок за подаване на заявления за участие е 4 март, а за превод на таксата за участие е 25 март т.г. Таксата за наемане на павилион в Токио е 500 евро, а при участие и в двата града общата необходима сума е 600 евро.

Заявления следва да се подадат по имейл на адрес: [email protected]
Транспортните разходи, нощувките, както и разходите за преводач се поемат от участниците.

GoTop