Евростипендии Виетнам

Изложение „Информационни дни за европейски стипендии 2016“ във Виетнам, 01-02 октомври 2016 г.

На 1 и 2 октомври 2016 г. Посолството на Република България в Социалистическа република Виетнам ще участва в образователно изложение „Инфор- мационни дни за европейски стипендии 2016“ (EU Scholarships Info Days 2016). Целта на форума е представяне на възможностите за висше образование в Европа и запознаване на виетнамските ученици и студенти с условията за обучение в Европа. По данни на Министерството на образованието и подготовката на Виетнам през учебната 2015/2016 г. около 120 хиляди виетнамски студенти учат в чужбина.

Българското посолство дава възможност на българските висши училища, които имат желание, да предоставят свои рекламни материали на английски или френски език, с които да бъдат представени на изложението.

Координатор: Здравко Здравков, [email protected], +841256170776.

GoTop