Фестивал Сочи

През месец октомври 2017 г. в Сочи, Русия, ще се проведе Международeн фестивал на младежите и студентите. Делегация от 150 човека ще представлява България на този фестивал.
Очакват се 20 000 младежи и студенти от 150 държави по света да се съберат на фестивала в Сочи тази година и да вземат участие в мащабното събитие. Участниците ще имат възможност да се включат в различни културни, спортни, образователни, развлекателни и други дейности, които ще се проведат по време на фестивала.
Българските участници във форума ще бъдат подбрани от национален комитет, учреден на 23 март 2017 година в Националния студентски дом в София. Комитетът реши подборът на участниците да става посредством процедура с подаване на форма за кандидатстване, а делегатите на България да бъдат определени на проведено следващо заседание на учредителите на националния комитет.
Основните критерии за участие са следните:
1. Членство във ФСС/СС/НПСС или друга студентска или младежка организация;
2. Познания по чужди езици;
3. Възрастова граница 18-35 години;
4. Принос към младежкото общество.
Националният комитет за определяне на делегацията на България за Международния фестивал на младежите и студентите в Сочи, Русия, се състои от представители на Министерство на младежта и спорта, Министерство на образованието и науката, Националното представителство на студентски съвети, Руския културно-информационен център, Национален младежки форум, Национално сдружение „Младежки глас“, Национално движение „Русофили“, Младежки клуб „Приятели на народите“ към Федерация за приятелство с народите на Русия и ОНД, Асоциация за международно обществено развитие към Фондация „Славяни“ и Фондация „Устойчиво развитие за България“. Комитетът се председателства от Яна Вангелова – председател на НПСС.
Всяка организация от учредителите ще излъчи свои представители в делегацията, която ще изпрати България в Сочи, Русия.
Организаторите на мероприятието поемат всички разходи по време на престоя на участниците. Разходите за транспорт /самолетни билети/ се поемат от участниците.
Формата за кандидатстване се попълва на английски или руски език и може да я намерите в прикачения по-долу файл.
Регистрационната форма и автобиография и снимка /паспортен формат/ изпращайте до 08 април 2017 година на интернет адрес: [email protected]
Повече информация за фестивала може да се намери на: http://russia2017.com/

Регистрация Сочи

GoTop