Информационни дни – 2015 г.

ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ НА БЪЛГАРСКОТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СЪРБИЯ, МОЛДОВА, УКРАЙНА И АЛБАНИЯ

От 26 март до 3 април 2015 г. Министерството на образованието и науката (МОН), чрез дирекция „Висше образование“, организира и проведе „Информационни дни на българското висше образование“ във връзка с набиране на студенти в български висши училища по реда на ПМС № 103/1993 г. през учебната 2015-2016 година. Това постановление определя условията и реда за осъществяване на образователна дейност на Република България спрямо чуждестранни граждани от българска народност, живеещи постоянно в чужбина. Провеждането на информационните дни е включено в Плана за работа на Постоянната междуведомствена комисия по въпросите на образователната дейност сред българите в чужбина за 2015 година. В кампанията взеха участие и представители на „Държавната агенция за българите в чужбина“, както и на дипломатическите ни мисии по места.

Експертите от дирекция „Висше образование“ на МОН организираха и проведоха „Информационни дни на българското висше образование“ в гимназията „Св. св. Кирил и Методий“ в Димитровград и в гимназията на Босилеград, Сърбия, в Българския лицей „В. Левски“ в Кишинев и Тараклийския държавен университет, Молдова, и в Болградската гимназия „Г.С.Раковски” в Болград, Украйна. За първи път информационна кампания беше проведена и в Българското посолство в Тирана, Албания. Бъдещите кандидат-студенти бяха запознати чрез мултимедийна презентация със системата на висшето образование в Република България, както и с условията и реда за приемане на студенти по реда на ПМС 103/1993 г. за учебната 2015-2016 година. На всички зрелостници бяха раздадени рекламни материали от българските висши училища, а така също и последното издание на Рейтинговата система на висшите училища в България. Представителите на МОН направиха индивидуална консултация с всеки от кандидат-студентите, който имаше необходимост от допълнителна информация относно реда и условията за кандидатстване, както и помощ за избор на специалност и висше училище.

Навсякъде „Информационни дни на българското висше образование“ бяха посрещнати с голям интерес от страна на кандидат-студентите и техните родители.

GoTop