IPD летни академии

Международни летни академии, организирани от „Международния институт за мира и диалога“ (IPD)

„Международният институт за мира и диалога“ (IPD) е водещ организатор на няколко успешни международни обучения и програми за проучвания в Швейцария, в сферата на мира, разрешаването на конфликтите, сигурността, междукултурния диалог и човешките права.

Следващите международни летни програми ще се проведат в Швейцария. Желаещите могат да вземат участие в лятната академия с продължителност 10-20 дни или 3 месечната CAS- проучвателна програма.

Основна цел на летните програми:

  • Основна цел на лятната академия с продължителност 10-20 дни е да обогати уменията на представители от държавните институции, бизнес сектора, неправителствените организации, образователните институции и други заинтересовани страни.
  • Основна цел на 3- месечната програма е да подобри уменията на учените, чрез академична практика, учебни материали, наблюдение и насоки.

Кандидатите могат да изпратят заявление за участие, CV и сканирана първа страница на паспорт (със снимка) на e-mail: [email protected] до 1 юни 2017 г.

За повече информация, моля разгледайте прикачения файл.

GoTop