IV Конференция на ректорите, Китай

IV КОНФЕРЕНЦИЯ НА РЕКТОРИТЕ НА ФОРУМА АЗИЯ-ЕВРОПА АСЕМ (ARC4) И СЪПЪТСТВАЩ СТУДЕНТСКИ ФОРУМ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В ПЕРИОДА 23-27.03.2015 Г. В ХАНДЖОУ, КИТАЙ

В периода 23-27.03.2015 г. в Ханджоу, Китай, ще се проведе IV Конференция на ректорите на Форума Азия-Европа АСЕМ (ARC4) и съпътстващ Студентски форум на (ARC4). Двете събития са под общ надслов „Партньорствата между университетите и бизнеса: Азия и Европа в търсене на решения на XXI век“.

Конференцията на ректорите на АСЕМ (ARC) представлява важна платформа за обмен между висшите училища в Европа и Азия, провежда се от 2008 г. и е основна проява по линия на културното и образователното сътрудничество в двата региона. Друга уникална характеристика на ARC е Студентският форум като неразделна част на Конференцията.

Изготвените от ARC4 препоръки ще бъдат предоставени на министрите на образованието на АСЕМ по време на предстоящата V Среща в Рига в края на април 2015 г.

Студентският форум на АRC4 е планиран за 23-24 март 2015 г., а Конференцията на ректорите на АСЕМ (ARC4) – за 26-27 март 2015 г. Подробна информация за двете прояви може да се намери на интернет страницата на АСЕМ: www.aseminfoboard.org, както и на адреса на дъщерната на АСЕМ фондация АСЕФ: www.asef.org. Лице за контакт на двете събития: [email protected].

Крайният срок за кандидатстване за участие в Студентския форум е 25 януари 2015 г.

Организаторите поемат разходите за път, настаняване и храна. Желаещите да вземат участие подават заявление директно до организаторите на линка в приложената апликационната форма.

GoTop