Изложба „Образование и кариера – 2016“, Украйна

XXIX Международна специализирана изложба „Образование и кариера – 2016“ в периода 14-16 април 2016 г. в Киев, Украйна

В периода 14-16 април 2016 г. в Киев в сградата на Националния център по делово и културно сътрудничество „Украински дом“ (ул. Хрещатик № 2) ще се проведе XXIX Международна специализирана изложба „Образование и кариера – 2016“, в рамките на която ще се състои изложба на чуждестранните училища „Образование в чужбина“.
Събитието се организира от Дружество „Знание“ на Украйна и се подкрепя от Министерството на образованието и науката и Националната академия на педагогическите науки на Украйна.

Програмата на изложбата предвижда провеждане на семинари и кръгли маси по въпроси от международното сътрудничество в областта на образованието, програми за обмен на студенти и ученици и др.

Пълната информация за събитието може да се намери на интернет адрес: www.http://edu-abroad.com.ua. Телефони за контакт: (044) 237-45-43, 287-37-43, e-mail: [email protected].

GoTop