Изложение, Азербайджан

XI АЗЕРБАЙДЖАНСКО МЕЖДУНАРОДНО ОБРАЗОВАТЕЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ В ПЕРИОДА 6-8 ОКТОМВРИ 2017 Г.

Азербайджанското международно образователно изложение е най-големият образователен форум, който се провежда в региона на Южен Кавказ и се подкрепя от Министерството на образованието на Република Азербайджан. Пълната информация за изложението и условията за участие в него могат да се намерят на интернет адрес www.eduexpo.az. Представителите на българските висши училища могат да се обръщат с въпроси и към г-жа Вусала Садигова, втори секретар в Посолството на Република България в Република Азербайджан (тел. 02/817 00 73, e-mail: [email protected])

GoTop