Изложение, Индия

Изложение на Европейското висше образование в Ню Делхи, Индия, в периода 30 септември – 1 октомври 2016 г.

В периода 30 септември – 1 октомври 2016 г. в Ню Делхи, Индия, се организира Изложение на европейското висше образование. Форумът се провежда в рамките на проект на Европейската комисия „European Higher Education Fairs in Asia and Central Asia“ (EHEF). Проектът предоставя изложбените пространства на висшите училища безвъзмездно, а разходите за транспорт, визи, настаняване и превоз на рекламни материали са за сметка на участниците. Поканени са висши училища от всички държави-членки на ЕС да кандидатстват за подбор като изложители на поредното събитие. Поканата за кандидатстване, както и всички формуляри са на разположение на интернет адрес: http://ehef.asia/india-information-for-exhibitors.

Краен срок за подаване на заявленията за участие на висшите училища 13 май 2016 г.

GoTop