Изложение, Малайзия

ИЗЛОЖЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КУАЛА ЛУМПУР, МАЛАЙЗИЯ, В ПЕРИОДА 12-13 МАРТ 2016 г.

Форумът се провежда в рамките на проект на Европейската комисия „European Higher Education Fairs in Asia and Central Asia“. Поканени са институции за висше образование и висши училища от всички държави-членки на ЕС да кандидатстват за подбор като изложители на това събитие, което ще запознае потенциалните студенти в Малайзия с възможностите за обучение в ЕС. Проектът предоставя изложбените пространства на висшите училища безвъзмездно, а разходите за транспорт, визи, настаняване и превоз на рекламни материали са за сметка на участниците. Всяка от страните членки ще получи по един национален щанд, останалите щандове ще бъдат разпределени на базата на подадените заявления от висшите училища и образователните институции при спазване на квотен принцип.

Краен срок за подаване на заявленията за участие на висшите училища: 24 ноември 2015 г.

Повече информация за условията за участие, както и формуляри за кандидатстване са налични на следния интернет адрес: www.ehef.asia/info-for-exhibitors.

GoTop