Изложение на Европейското висше образование в Китай

ИЗЛОЖЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КИТАЙ В ПЕРИОДА 23-25 ОКТОМВРИ 2015 Г.

Делегацията на ЕС в Пекин организира двудневно изложение на Европейското висше образование (EHEF), което ще се проведе в периода 23-25 октомври 2015 г. по време на China Education Expo, както и еднодневен симпозиум. Форумът е събитие по проекта на Европейската комисия „European Higher Education Fairs in Asia and Central Asia“, в рамките на който са предвидени подобни образователни изложения още в Казахстан, Индия и Малайзия. В Изложението на европейското висше образование в Китай се очаква да се включат образователни институции и висши училища от държави членки на Европейския съюз. Изложбените пространства ще бъдат предоставени безвъзмездно, а разходите за транспорт, визи, настаняване и превоз на рекламни материали са за сметка на участниците.

Организаторите биха искали да получат обратна връзка от страните членки за евентуално участие във форума до 20 март 2015 г. на адрес: Mr Leonardo González, Project Manager, European Higher Education Fairs in Central Asia and Asia, S.I.C.I. DOMINUS S.L. E-mail: [email protected].

GoTop