Изложение в Казахстан

ИЗЛОЖЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В АЛМАТИ, КАЗАХСТАН, В ПЕРИОДА 27-28 СЕПТЕМВРИ 2015 г.

В периода 27-28 септември 2015 г. в Алмати, Казахстан, ще се проведе Изложение на европейското висше образование.

Форумът се провежда в рамките на проект на Европейската комисия „European Higher Education Fairs in Asia and Central Asia“. Проектът предоставя изложбените пространства на висшите училища безвъзмездно, а разходите за транспорт, визи, настаняване и превоз на рекламни материали са за сметка на участниците. Поканени са висши училища от всички държави-членки на ЕС да кандидатстват за подбор като изложители на това събитие, което ще запознае потенциалните студенти в Казахстан с възможностите за обучение в ЕС.

Краен срок за подаване на заявленията за участие на висшите училища 28 май 2015 г. (17.00 часа брюкселско време).

Повече информация за условията за участие, както и формуляри за кандидатстване са налични на следните интернет адреси: [email protected] .

Покана (The Call announcement): (http://www.ehef.asia/images/Kazakhstan/Call_of_Proposals/Call_for_applications_EHEF_Kazakhstan_2015.pdf)
Формуляр за кандидатстване (The Application Form): (http://www.ehef.asia/images/Kazakhstan/Call_of_Proposals/Application_form_EHEF_Kazakhstan_2015.pdf)
Правила и условия (Terms and Conditions):
(http://www.ehef.asia/images/Kazakhstan/Call_of_Proposals/Terms_and_Conditions_Kazakhstan_2015.pdf)

GoTop