Конференция, гр. Будапеща, Унгария

КОНФЕРЕНЦИЯ „СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ УНИВЕРСИТЕТИТЕ И БИЗНЕСА В ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА“

На 28 и 29 януари 2016 г. в гр. Будапеща, Унгария, предстои провеждането на конференция „Сътрудничество между университетите и бизнеса в Централна и Източна Европа“ (Central and Eastern European University and Business Cooperation Conference – CEEU BCC). Събитието има за цел да осигури форум за демонстриране на възможностите и предимствата на взаимодействието между висшето образование и промишления и стопанския сектор чрез представяне на добри практики и успешни проекти. Специален акцент ще се постави върху формите на сътрудничество, които биха могли да бъдат особено привлекателни за фирмите. Планирано е провеждането на три паралелни сесии:

  • Добри практики и програми в образованието, обучението, подкрепата за студенти, стипендиите и стажовете.
  • Добри практики и програми в областта на изследванията, услугите, трансфера на технологии и иновации.
  • Комплексно сътрудничество: добри практики и програми в областта образованието, обучението, подкрепата за студенти, стипендиите и стажовете научните изследвания и трансфера на технологии и иновации.

За повече информация може да се обърнете към Veronika Frigyesi на [email protected].

GoTop