Конференция, Прага

V КОНФЕРЕНЦИЯ НА РЕКТОРИТЕ НА ФОРУМА АЗИЯ-ЕВРОПА АСЕМ (ARC5) И СЪПЪТСТВАЩ СТУДЕНТСКИ ФОРУМ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В ПЕРИОДА 4-8 АПРИЛ 2016 Г. В ПРАГА, РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ

В периода 4-8 април 2016 г. в университета „Чарлз“ в Прага, Република Чехия, ще се проведат V Конференция на ректорите на Форума Азия-Европа АСЕМ (ARC5) и съпътстващ Студентски форум на (ARC5). Събитието се осъществява с подкрепата на Министерството на външните работи и Министерството на образованието, младежта и спорта на Република Чехия и Фондацията „Азия-Европа“ (АСЕФ).

АСЕФ е фондация, която има за цел да насърчава и задълбочава разбирателството и сътрудничеството между институции и организации от Азия и Европа. АСЕФ е международна неправителствена организация, базирана в Сингапур, която е част от форума „Азия – Европа“ (АСЕМ).

Конференцията на ректорите на АСЕМ (ARC) представлява важна платформа за обмен между висшите училища в Европа и Азия, провежда се от 2008 г. на всеки две години и е основна проява по линия на културното и образователното сътрудничество в двата региона. Друга уникална характеристика на ARC е Студентският форум като неразделна част на Конференцията. Предишните издания в Германия,

Корея, Холандия и Китай са събрали заедно университетски лидери, представители на бизнеса и студенти от Азия и Европа, за да дискутират проблеми, засягащи висшето образование в двата региона.

Темата на петото издание е „Пригодност за заетост: Азия и Европа подготвят новите поколения“. Участието в ректорската конференция е само по покана, но организаторите биха са радвали да получат евентуални препоръки.

АСЕФ е стартирала процедура за кандидатстване за Студентския форум.

Повече информация http://asef.org/projects/themes/education/3568-5th-asef-rectors-conference-and-students-forum-arc5-#3717-open-call-for-students-students-forum-on-employability

Поканата за кандидатстване е отправена към студенти от всякакви дисциплини на възраст между 18 и 30 години.

Краен срок за кандидатстване – 22 януари 2016 г.

GoTop