Летни курсове, Осло, 2015

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ЛЕТНИ КУРСОВЕ В УНИВЕРСИТЕТА НА ОСЛО, НОРВЕГИЯ, В ПЕРИОДА 20 ЮНИ–31 ЮЛИ 2015 г.

Университетът на Осло, Норвегия, отправя покана за участие в международни летни курсове, които ще се проведат в периода 20 юни–31 юли 2015 г. Обучението включва 14 курса на ниво бакалавър, насочени към норвежкия език, култура и общество, и 7 курса на ниво магистър с акцент върху международни теми.

Крайният срок за кандидатстване за стипендии е 01 февруари, 2015 г.

Кандидатите могат да заявят желание за участие в курсовете чрез системата за онлайн апликации Seknadsweb, на адрес: uio.no/summerschool.

Студенти, които сами или чрез спонсори ще заплатят участието си в курсовете, могат да кандидатстват до 15 март 2015 г. След тази дата ще се проведе допълнително приемане на кандидати в случай, че има останали свободни места. Подробна информация за международните летни курсове в Университета на Осло, Норвегия, може да се намери на следния адрес: www.uio.no/summerschool.

GoTop