Летни курсове в Университета на Осло

МЕЖДУНАРОДНИ ЛЕТНИ КУРСОВЕ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ УНИВЕРСИТЕТА НА ОСЛО, НОРВЕГИЯ, ПРЕЗ 2016 г.

В периода 25 юни – 5 август 2016 г. Университетът на Осло, Норвегия, организира образователни курсове, както следва:

  • 14 курса на ниво бакалавър, насочени към норвежкия език, култура и общество;
  • 7 курса на ниво магистър, с акцент върху международни теми.

Кандидатите могат да заявят желание за участие в курсовете след 1 декември 2015 г. чрез системата за онлайн кандидатстване на адрес: uio.no/summerschool

Крайният срок за подаване на документите за кандидатстване е 1 февруари 2016 г.

Повече информация може да се намери на адрес: uio.no/english/studies/summerschool/

GoTop