Магистърска програма

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ОБЛАСТТА НА НЕФТЕНИЯ ИНЖЕНЕРИНГ ПРЕЗ АКАДЕМИЧНАТА 2016-2017 Г. ПРЕДЛАГА ТЕХНИЧЕСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ НА ОСТРОВ КРИТ, РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ

Техническият университет на остров Крит, Република Гърция, отправя покана към български студенти за кандидатстване за едногодишна интензивна магистърска програма на английски език "Petroleum Engineering". Програмата, за която студентите от ЕС не плащат учебни такси, предоставя научни познания в областта на въглеводородните проучвания, както и практически умения. Предназначена е за широк кръг представители на академичните области – химия, минерални ресурси, екологичен инженеринг, физика, геология и др.

Програмата има за цел да подготви специалисти в областта на проучването и добива на нефт и природен газ и да дава приложни знания. Учебната програма се състои от два семестъра с общо 45 кредита (ECTS). Тя осигурява на студентите и практически опит с индустриален софтуер.

Магистърската програма "Petroleum Engineering” допуска до 20 участници, притежаващи висше образование в някоя от посочените области.
Кандидатите ще бъдат класирани от Управителния комитет на програмата.

Документи за кандидатстване:

  1. Молба (на разположение на интернет страницата на програмата).
  2. Копия от завършена степен (преведени и легализирани), които показват оценките за всеки курс.
  3. Доказателство за владеене на английски език (В1 ниво или по-високо).
  4. Подробно CV, доказващо научен, изследователски, индустриален опит.
  5. Две референтни писма (на разположение на интернет страницата на програмата)

Заявления могат да се подават лично или да бъдат изпратени по електронната поща на имейл: [email protected] в два кръга: ранен кръг от 1 март 2016 г. и от 29 май до 09 септември 2016 г.

Официалният старт на програмата е 03 октомври 2016 г.

Повече информация може да се намери на интернет страницата на програмата http://www.peteng-ma5ter.tuc.gr, електронна поща: [email protected], или от директора на програмата (професор Пасадакис, тел. +30 28210 37669, [email protected]) или от г-жа Стела Рака, тел. +30 28210 37645.

GoTop