Македонски университет в Солун

МАКЕДОНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ В СОЛУН ПРЕДЛАГА КУРС ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО „МЕЖДУНАРОДНА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Македонският университет в Солун – департамент „Международни и европейски науки“ – предлага курс за следдипломна квалификация по „Международна публична администрация“. Обучението ще се проведе на английски език. Таксата за обучение е 3600 евро.

Краен срок за подаване на кандидатурите – 14 септември 2015 г.

GoTop