Международно изложение, Казахстан, 2017

Възможности за участие в Международно изложение „Образование 2017" в Казахстан

Международното изложение Образование 2017" ще се проведе в гр. Астана в периода 23-24 юни и в гр. Алмати в периода 26-27 юни т.г.

Организатор на изложението е Акционерно общество „Център за международни програми", което администрира най-престижната образователна програма за международен обмен „Болашак" в Казахстан.

Очаква се изложението да бъде посетено от над 300 представители на учебни центрове и висши училища от Казахстан, Киргистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, както и от Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Латвия, Литва, Естония, Швеция и други страни членки на ЕС.

Международното изложение „Образование 2017" дава възможност за популяризиране на българската образователна система в Казахстан и представяне на възможностите за обучение у нас на казахстански граждани.

Заинтересованите за участие висши училища и консултантски агенции в областта на международните образователни програми могат да отправят запитвания към г-н Каиржан Гайнулиев на [email protected].

GoTop