Московски международен салон на образованието, 7 – 9 октомври 2014 г.

Московски международен салон на образованието, 7 – 9 октомври 2014 г.

Министерство на образованието и науката на Руската федерация с отправило покана към заинтересованите български институции за участие в Московски международен салон на образованието, който ще се състои от 7 до 9 октомври 2014 г. в Москва.

Съорганизатори на събитието са Търговско-промишлената палата на Руската федерация, Россотрудничество, Правителството на гр. Москва и др.

Целта, която си поставя Московския международен салон на образованието, е да съдейства за по-достъпно и по-качествено образование на основата на публично-частните партньорства и да разпространи най-добрата световна практика на успешната лична и професионална реализация на съвременния човек.

Участие във форума ще вземат над 300 образователни институции, компании и представители на бизнеса, които ще преложат услуги и решения в сферата на образованието.

Повече информация за условията за участие във форума и формуляр за участие може да бъде намерена на следния адрес: www.mmco-expo.ru.

GoTop