Обществена консултация за интеграцията на мигранти

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ ОТНОСНО ИНТЕГРАЦИЯТА НА НОВОПРИСТИГНАЛИТЕ МИГРАНТИ

Европейската комисия провежда обществена консултация относно интеграцията на новопристигналите мигранти. Инициативата се осъществява в подкрепа на усилията на държавите членки да интегрират бежанците в европейските образователни системи и да гарантират развитието на техните умения. Целта на проучването е:

  • да се получи по-пълна картина от вече предприети инициативи;
  • да се адаптира по-добре програмата „Еразъм +“ към настоящата ситуация с бежанския поток.

За участие в обществената консултация:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ErasmusplusRefugees2015

GoTop