Обществено онлайн проучване

ПРЕГЛЕД НА ПРОГРАМАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ, ПУБЛИКУВАНА ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

Във връзка с прегледа на програмата на Европейския съюз за Модернизиране на висшето образование, публикувана през 2011 година Европейската комисия започна онлайн консултация за събиране на мненията на заинтересованите страни относно настоящата ситуация в системите за висше образование в Европа, както и относно приоритетите за промяна. Конкретно въпросникът се фокусира върху:

  1. настоящите силни и слаби страни на висшето образование в Европейския съюз;
  2. приоритетните области, върху които следва да се насочи вниманието на отговарящите за висшето образование;
  3. предложения за действия на Европейския съюз в подкрепа на усилията за подобряване на висшето образование.

Общественото онлайн проучване е отворено до 29 февруари 2016 г. и е достъпно на http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/consultations/new-modernisation-agenda_en.htm. Резултатите ще бъдат публикувани на интернет страницата Европейската комисия един месец след приключване на проучването.

GoTop