Обучание във висши училища в Руската Федерация

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ВЪВ ВИСШИ УЧИЛИЩА В РУСИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА

Представителството на Федералната агенция Россотрудничество в Република България кани българските граждани да се обучават във висши училища в Руската Федерация. Повече от 1000 руски университета предлагат над 200 специалности за безплатно обучение в образователно-квалификационна степен бакалавър, образователно-квалификационна степен магистър и в докторски програми. Приемът на документи за български граждани се извършва в Руския културно-информационен център в София, ул. „Шипка” № 34, отдел „Наука и образование”.

Повече информация може да намерите на http://rkic-bg.com/ru/obrazovanie-v-rossii.

Тел. за контакт: 02 946 1906, 02 943 3523, 02 943 3045.

Крайният срок за приемане на документи е 1 април 2014 г.

GoTop