Олимпиада, Иран

МЕЖДУНАРОДНИ ОЛИМПИАДИ ЗА СТУДЕНТИ ПО МАТЕМАТИКА, ХИМИЯ И СТАТИСТИКА В ПЕРИОДА 06 – 11 АВГУСТ 2016 г. в ИРАН

XVII. Международна олимпиада по математика, X. Международна олимпиада по химия, и III. Международна олимпиада по статистика, организирани от Центъра за студентски олимпиади на Ислямска Република Иран, ще се проведат в периода 06 – 11 август 2016 г. в Иран.

Желаещите чуждестранни студенти ще се състезават в областите математика, химия и статистика, като във всяка област може да има до петима състезатели, придружавани от един или двама университетски преподаватели. Разходите по пребиваването в Иран се поемат от Организацията за проучване на образованието в страната, а разходите за билети до Иран и обратно са за сметка на самите чуждестранни участници. Срокът за регистрация е до началото на месец юли чрез имейл, изпратен до Центъра.

Формулярите с лична информация за участниците, програмата на олимпиадата, брошури, примерни въпроси и задачи по математика, химия и статистика и условията за участие на английски език може да намерите на интернет адреса на Олимпиадата: http://olympiad.sanjesh.org/en/index.asp.

Желаещите да участват могат да отправят своите въпроси на имейл адрес: [email protected] и на мобилен телефон 0098 9125622361.

GoTop