Покана проекти Дунавски регион

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДУНАВСКИЯ РЕГИОН

В рамките на Стратегията на Европейския съюз за развитие на Дунавския регион започва изпълнението на следните два проекта по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020:

  1. Проект, разработен от австрийската асоциация Interkulturelles Zentrum (IZ), ще се фокусира върху ролята на образованието в засилване на социалното сближаване в региона на река Дунав – иницииране на многостранен диалог между заинтересованите страни за успешна интеграция на стратегии за приобщаване на образователните процеси и институции, картографиране на стратегии за социално включване и инструменти в целия регион, както и разработване на планове за действие и пилотни планове в тематичните работни групи. За повече информация [email protected].
  2. Проект „New Danubian Governance in Labour-Market Relevance of Higher Education“ отговаря на Специфична цел 4.1 – Подобряване на институционалния капацитет за справяне с големи обществени предизвикателства. Основната му цел е свързването на образование и пазара на труда, както и диалога и сътрудничеството между трите групи заинтересовани страни – администрация, бизнес и образование.в системата на училищното образование. За повече информация [email protected].

GoTop