ПОКАНА ЗА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТА В ПЕЛОПОНЕС, РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ

ПОКАНА ЗА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТА В ПЕЛОПОНЕС, РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ

Секцията за политически науки и международни отношения на Университета в Пелопонес организира 4 програми за следдипломно обучение за академичната 2015-2016 година:

  1. Управление и държавни политики – 12 месеца.

Направления:

  • Управление;
  • Държавни политики.
  1. Световна политическа икономика – обща програма за следдипломно обучение с Университета Неаполис, Пафу, Кипър – 12 месеца.

Направления:

  • Международно предприемачество;
  • Международна сигурност;
  • Международно развитие.
  1. Средиземноморско обучение – в сътрудничество с Университета на Болония – Италия, Inalko – Франция, Yasar – Турция, Неаполис Пафу – Кипър, Olympia Summer Academy- Гърция – 12 месеца, английски език.
  2. Световни предизвикателства и Системи за анализи – 12 месеца.

Повече информация и подробности по организирането и функционирането на горепосочените Програми за следдипломно обучение могат да бъдат намерени на интернет страницата на Секцията за политически науки и международни отношения на Университета в Пелопонес http://pedis.uop.gr Желаещите могат да се обърнат и към Секретариета на Програмите за следдипломно обучение на Университета в Пелопонес (тел.: 0030 274 104 0040; 40045; 40058) e-mail: [email protected]; за контакти: г-жа Елена Маркуци и г-жа Катерина Дунди.

Подборът на студентите става с оценка на досието по кандидатирането (степен на дипломата, оценка по предметите, изследователска дейност) и интервю.

Срокът за подаване на молби за кандидатстване е до 30 юни 2015 г.

GoTop