Проект „Глобално електронно училище“

ПРОЕКТ „ГЛОБАЛНО ЕЛЕКТРОННО УЧИЛИЩЕ“ НА КОРЕЙСКИЯ ЖЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СУКМИОНГ“

Проектът „Глобално електронно училище“ на Женския университет „Сукмионг“ се изпълнява с подкрепата на Корейска фондация. В рамките на проекта университетът провежда онлайн лекции за студенти, обучаващи се в университети в чужбина, с акцент върху кореистиката. Лекциите се водят на английски език и се предлагат следните курсове: „Корейски език и култура“; „Корейско изкуство и дизайн от миналото до днес“; „Вътрешна и външна политика на Корея“; „Корейска култура в глобалното общество“; „Корейска литература“.

Корейското правителство подпомага университета за покриване на разходите по синхронното провеждане на онлайн лекциите. Подкрепата на правителството включва и покриване на личните разходи на професорите и асистентите. В рамките на проекта е възможно и провеждането на реални лекции (изпращане на преподаватели на място), както и участието на студенти от чуждите университети в краткосрочна програма за обмен на студенти по време на ваканциите.

Женският университет „Сукмионг“ проявява интерес относно възможността предлаганият онлайн курс да бъде считан за редовен курс в програмата на обучение на партниращия университет, като подчертава, че проектът „глобално електронно училище“ може да бъде проведен през първия семестър от нейното стартиране като пилотна програма. Възможно е получаването на съдействие за осигуряване на апаратура за осъществяването на видео конферентна връзка за провеждането на онлайн курса.

Повече информация може да бъде получена от г-жа Минкюнг Шин (Ms. Minkyung Shin) на електронен адрес: [email protected] и на тел.: +82-2-2077-7489.

GoTop