Семинар за обучение на бъдещи учители по предприемачество, Дъблин, 2012 г.

Семинар за обучение на бъдещи учители по предприемачество, Дъблин, 2012 г.

ИНФОРМАЦИЯ за семинар за обучение на бъдещи учители по предприемачество

В периода 2-4 май 2012 г. в Дъблин, Ирландия ще се проведе двудневен семинар за обучение на бъдещи учители по предприемачество. Семинарът е насочен към професионалисти, участващи в първоначалната подготовка на учителите. Целевата група, към която е насочен семинарът е:

  • Ръководители на факултети във висшите училища;
  • Експерти по изготвяне на учебни програми и учебно съдържание;
  • Преподаватели във висши училища, които са учители по образование;
  • Предприемачи и учители, които показват добри практики в обучението по предприемачество.

Координатор на семинара е Европейската комисия, Дирекция "Предприятия и промишленост" и "Образование и култура“, като се осъществява и с подкрепата на GHK Consulting.

Повече информация може да намерите на: http://www.ghkint.com/Events/EntrepreneurshipEducationEventMay2012.aspx

GoTop