Среща EADTU

Четвърта среща на високо ниво на Европейската асоциация на университетите, предлагащи дистанционно обучение (EADTU), на 15 април 2016 г. в Брюксел

На 15 април 2016 г. Европейската асоциация на университетите, предлагащи дистанционно обучение (EADTU) организира в Брюксел своята четвърта среща на високо ниво на тема "Укрепване на европейското висше образование; Възможности и влияние на новите начини на преподаване". За участие в срещата са поканени служители на Европейската комисия, членове на Европейския парламент, членове на националните делегации на ЕС, университетски мрежи и други заинтересовани страни (предприятия, социални партньори).

На форума ще се дискутира системният подход за прилагане на нови методи на преподаване и учене и как това ще промени пейзажа на европейското висше образование. Специално внимание в тази среща на високо ниво ще бъде отделено на гъвкавите форми на обучение и бежанската криза, както и на кратките програми и студентските учебни планове (Student Learning Plans SLPs).

Ще бъде подготвен и подписан Меморандум за разбирателство за SLPs между Европейската асоциация на университетите, предлагащи дистанционно обучение.

Събитието ще се проведе в: Dutch House of Provinces, 59-61 Rue де Trèves, B-1040 Brussels.

Регистрацията е отворена от 1 април 2016 г. Местата са ограничени.

GoTop