Стипендиантска програма на Словакия

НАЦИОНАЛНА СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА НА СЛОВАКИЯ В ПОДКРЕПА НА МОБИЛНОСТТА НА СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР НА 2016/2017 г.

Националната стипендиантска програма на Словакия, финансирана от Министерството на образованието, науката, изследванията и спорта, подкрепя мобилността на чуждестранни студенти, докторанти, преподаватели и научни работници. Програмата е отворена за подаване на заявки за летния семестър на академичната 2016/2017 година.

Крайният срок за кандидатстване е 30 април 2016 г. Молбите се подават онлайн на адрес: www.scholarship.sk.

Цялата информация за програмата може да се намери на адрес: www.scholarships.sk.

GoTop