Стипендии от Белгия

СТИПЕНДИИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА ПРЕДОСТАВЯ КОЛЕЖЪТ НА ЕВРОПА В ГР. БРЮЖ, БЕЛГИЯ

Стипендиите обхващат следните възможности за обучение:

  • Частични стипендии за страните от Централна и Източна Европа, в това число и България.
  • Пълни стипендии за студенти от държави членки, които проявяват интерес към европейската политика за съседство. Тези стипендии са ограничени до една или две на държава. Бенефициентите за този вид стипендия се избират от Колежа, след като селекцията на национално, регионално или на ниво колеж приключи. Кандидатите за тази стипендия трябва да мотивират кандидатурата си за избора онлайн (до 600 думи). Те трябва за обяснят защо се интересуват от политиката за съседство. Бенефициентите трябва да напишат дипломната си работа по тема, свързана с политиката на съседство. Също така трябва да посещават курс или семинар, свързан с политиката за съседство, като част от съответното им обучение в Брюж.
  • Стипендии за кандидати, завършили история. Предлагат се до 10 стипендии за завършили история, които искат да кандидатстват за програмата Европейски интердисциплинарни изследвания през 2015–2016 г. Стипендиите са достъпни за всяка държава и се предоставят от Европейския парламент. Бенефициентите са задължени да напишат дипломната си работа на тема, свързана със съвременната история на Европа или с европейската цивилизация.
  • Майкрософт предлага шест стипендии (по половингодишна такса) за специалности Европейски правни изследвания и Европейски икономически изследвания на студенти от държави членки на ЕС с най-нисък БВП на глава от населението. Изборът за този вид стипендия се извършва от Колежа на Европа.
  • Безлихвен заем. Предлага се безлихвен заем от 10 000 евро на кандидат от Централна и Източна Европа. Кандидатът се избира от Колежа, след като е преминал през селекцията в собствената си държава.
  • Срокът за кандидатстване е до 15.01.2015 г.

Повече информация за условията за участие в конкурса и формуляр за участие може да бъде намерена на следния адрес: http://www.coleurope.eu/scholarships

GoTop