Стипендии от Швейцария

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ШВЕЙЦАРИЯ ПРЕДОСТАВЯ СТИПЕНДИИ ЗА ДОКТОРАНТУРИ, ПОСТДОКТОРАНТУРИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2015/2016 Г.

Стипендиите са за следните категории кандидати:

  • Докторски стипендии в един от десетте швейцарски обществени университета, двата федерални технологични института, в обществени и изследователски институти;
  • Постдокторантури – на висококвалифицирани изследователи от всички академични области;
  • Научни изследвания – на висококвалифицирани учени, завършили магистърска степен от всички академични области, както и млади лекари;
  • Изкуство – на висококвалифицирани млади хора на изкуството от всички негови сфери на ниво магистър или научно изследване.

Процедурата по предварителния подбор на кандидатите се организира от Посолството на Швейцария и Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ в София. Документите на одобрените кандидати след това ще бъдат предоставени на швейцарската Федерална комисия за стипендии за чужденци за окончателно решение.

Подробна информация във връзка с процедурата за кандидатстване е публикувана на интернет страницата на Фондацията (www.cmfnd.org), както и на швейцарската Федерална комисия за стипендии (www.sbf.admin.ch).

GoTop