Стипендии, предоставени от Правителството на Държавата Израел

Стипендии, предоставени от Правителството на Държавата Израел

ИНФОРМАЦИЯ за стипендии, предоставени от Правителството на Държавата Израел
съгласно Програмата за сътрудничество в областта на науката, културата и образованието
между Правителството на Република България и Правителството на Държавата Израел за периода 2012-2014 г.

В изпълнение на Програмата за сътрудничество в областта на науката, културата и образованието между Правителството на Република България и Правителството на Държавата Израел за периода 2012-2014 г., израелската страна предоставя ежегодно за български граждани:

  • две стипендии за участие в летни езикови курсове по съвременен иврит;
  • три стипендии, всяка с продължителност една академична година (осем месеца), за специализация на студенти, докторанти или изследователи.

Информацията за кандидатите (необходими документи и формуляри за кандидатстване, краен срок за подаване на документите, възрастово ограничение, подробни данни за размера на стипендията, и др.) ще бъде обявена на сайта на Министерството на външните работи на Израел: http://www.mfa.gov.il.
Сроковете и условията за стипендиите за специализация, отпускани от израелската страна за една академична година, се обявяват ежегодно на електронната страница на израелското Министерство на външните работи: http://www.mfa.gov.il.

Израелската страна предоставя на стипендиантите – участници в интензивните летни курсове по иврит:

  • безплатно обучение;
  • сума за покриване на издръжката в съответствие с условията на езиковото училище/ академичната институция;
  • здравна застраховка, с изключение на зъболечение и хронични заболявания.

Лицата, приети за обучение се освобождават от заплащане на такса за пребиваване и от такса за удължаване на престоя.

Пътните разходи до столицата на приемащата страна и обратно се поемат от участниците в обучението или от изпращащата страна.

GoTop