Стипендии в Египет през 2015-2016 година

ИНФОРМАЦИЯ за отпускане на две стипендии за български граждани за изучаване на арабски език в Арабска република Египет през 2015-2016 година

Правителството на Арабска република Египет отпуска две стипендии за български граждани за изучаване на арабски език през 2015-2016 година. Стипендиантите ще бъдат освободени от такси за обучението си.

Документи за кандидатстване:

  • Диплома за завършено средно образование.
  • Сертификат от висше училище, че кандидатът е изучавал арабски език.
  • Удостоверение за раждане, копие на паспорта и шест снимки.
  • Медицинско свидетелство, удостоверяващо, че кандидатът не е болен от заразни болести.
  • Попълнени формуляри.

Приемат се оригинални документи, преведени на арабски, английски или френски език, легализирани в Министерството на външните работи на Република България.

Документите се подават в Посолството на Арабската република Египет в София в срок до 30 май 2015 година. Посолството ще проведе с кандидатите тест за определяне на нивото на владеене на арабски език. На одобрените кандидати няма да бъде разрешено да работят по време на обучението в Египет.

За повече информация: тел. 02/988 1509 в Посолството на Арабската република Египет в София.

GoTop