Стипендии в корейски университет

Информация за български кандидати в корейския университет по наука и технологии Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST)

Корейският университет по наука и технологии Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST) предоставя стипендии за чуждестранни граждани за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър” и образователна и научна степен „доктор“, считано от септември 2017 г.

Кандидатите за обучение самостоятелно подготвят и изпращат необходимите документи съгласно изискванията, посочени от DGIST.

Подробна информация за програмата, както и необходимите документи за кандидатстване може да бъдат намерени на:
http://admission.dgist.ac.kr/site/dgist_admission/menu/478.do#adm_4

Периодът за подаване на документите е между 20 април и 4 май 2017 г.

Адреси за контакти с DGIST: [email protected]
Admissions Team, DGIST, 333, Techno jungang-daero, Hyeonpung-Myeon, Dalseong-Gun, Daegu, 42988, Rep. of Korea.

GoTop