Стипендии в тайландски университети

ПРОГРАМА ЗА СТИПЕНДИАНТИ ПО ЛИНИЯ НА ASEM DUO-THAILAND ПРЕЗ 2017 Г.

Програмата за стипендианти по линия на ASEM DUO-Thailand предоставя стипендии за обучение на европейски студенти в тайландски университети. Тя се спонсорира от Министерството на образованието на Тайланд и цели да засили обмена на студенти между Тайланд и държавите-членки на ASEM от Европа. Предвижда се обменът на студенти да се осъществява по двойки – един студент от европейски университет и един студент от тайландски университет за максимум 4 месеца. На всеки студент от Европа се отпуска месечна стипендия в размер на 800 евро, а на всеки студент от Тайланд се отпускат 1200 евро месечно.

Крайният срок за кандидатстване е 15 август 2016 г.

Интернет страницата на програмата, където е публикувана цялата информация, е http://asemduo.org/. За контакти: [email protected]; [email protected]; тел.: +66 2 610 5394; факс: +66 2 354 5570.

GoTop