Стипендии за студенти, завършили висше образование, и учени предоставя австрийското федерално министерство на науката, изследователската дейност и икономиката през учебната 2015/2016 г.

СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ, ЗАВЪРШИЛИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, И УЧЕНИ ПРЕДОСТАВЯ АВСТРИЙСКОТО ФЕДЕРАЛНО МИНИСТЕРСТВО НА НАУКАТА, ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ И ИКОНОМИКАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2015/2016 Г.

Австрийското Федерално министерство на науката, изследователската дейност и икономиката предоставя стипендии за студенти, завършили висше образование, и учени през учебната 2015/2016 г.

За стипендиите Франц Верфел и Рихард Плашка в бъдеще ще има две дати за подаване на документи – 1 март и 15 септември. Стипендия Ернст Мах обхваща три програми:

  • Ернст Мах в целия свят;
  • Ернст Мах за висши училища;
  • Ернст Мах – Postdoc.

Подробна информация за отделните стипендии и техният размер може да бъдат намерени на интернет страницата www.grants.at (на немски и английски език). Кандидатстването за стипендия през учебната 2015/2016 г. задължително и без изключения става по електронен път (www.scholarship.at).

GoTop