Технически университет във Виена – Австрия

Покана за участие в проект към Техническия университет във Виена – Австрия

Техническият университет във Виена – Австрия, отправя покана към институции на национално или регионално ниво, изпълняващи дейности, свързани с разработването на политики и програми в областта на висшето образование, обучение по предприемачество и професионално обучение.

Институциите могат да участват като партньори, подпомагащи разработването на стратегия и иновативни учебни програми, които ще постигнат устойчиви резултати.

За повече информация, моля разгледайте прикачения файл.

За повече информация:
Dr.techn. Dipl.-Ing. Ildiko MERTA
TU Wien
Building construction and maintenance
Institute of building construction and technology
A-1040 Vienna, Karlsplatz 13/206/4
Tel.: +43 (0)1 58801 215 12
Fax: +43 (0)1 58801 215 99
Mail: [email protected]
http://www.hochbau.tuwien.ac.at/en/home/

GoTop