VI МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СВЕТОВНА КЛАСАЦИЯ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ В ПЕРИОДА 1-4 НОЕМВРИ 2015 Г. В ШАНХАЙ, КИТАЙ

VI МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СВЕТОВНА КЛАСАЦИЯ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ В ПЕРИОДА 1-4 НОЕМВРИ 2015 Г. В ШАНХАЙ, КИТАЙ

Центърът за световна класация на университетите кани българските висши училища да вземат участие в VI Международна конференция за световна класация на университетите, която ще се проведе в периода 1-4 ноември 2015 г. в Шанхай, Китай. Темата е „Съчетаване на видимост и ефективност: постоянно предизвикателство за университетите от световна класа”.

Университетите от световна класа, които често се признават като глобални изследователски университети или водещи университети, са от съществено значение при разработването на конкурентоспособността на една нация в глобалната икономика на знанието. Развитието на университети от световна класа е на челно място в дневния ред на политиките на различните заинтересовани страни по целия свят през последните десетилетия. Приети са редица стратегии за развитие и различни реформи са осъществени в нарастващ брой държави, региони и висши училища в развитите и развиващите се страни. Такова движение „световна класа” е насърчено и от разпространението на международни класации.

Именно в този контекст Shanghai Jiao Tong University инициира първата Международна конференция за университети от световна класа през 2005 година. Конференциите осигуриха платформа за световни лидери, университетски администратори, водещи учени и изследователи на политиката в световен мащаб, за да обсъдят различни въпроси, свързани с институциите за висше образование.

Всички заинтересовани страни, включително политици, ректори на университети и висши администратори, преподаватели и изследователи в областта на висшето образование, анализатори, както и стратегическите експерти от съответните области се насърчават да споделят своите ценни гледни точки и опит.

Пълната такса за регистрация за всеки участник ще бъде US $ 1000 (таксата за ранна регистрация – преди 1 август 2015 г. – ще бъде 800 щатски долара).

Повече информация може да се намери на интернет страницата на конференцията: : http://www.shanghairanking.com/wcu/index.html.

Лице за контакти – г-жа Xiaoying Zhou от Центъра за университети от световна класа. Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, 200240, China. Телефон: + (86-21) 6090 6952, е-mail: [email protected].

GoTop