XVI Студентска олимпиада, организирана от Ислямска Република Иран

XVI Студентска олимпиада, организирана от Ислямска Република Иран

ИНФОРМАЦИЯ относно провеждането на XVI Студентска олимпиада, организирана от Ислямска Република Иран

Центърът за студентски олимпиади в Ислямска Република Иран организира 16-та студентска олимпиада по 16 специалности, която ще се проведе в периода 12-15 юли 2011 година.

Студентите, проявяващи интерес, обучаващи сe в специалности от професионалните направления „Химически науки” и „Математика” във висшите училища в Република България, могат да участват в олимпиадата в екип от максимум петима души, придружавани от един или двама преподаватели. Разходите по престоя и обслужването в Иран са за сметка на Организацията за оценяване, а разходите за двупосочния билет – за сметка на участниците.

Формулярът за попълване на личните данни на участниците, брошурата, примерните въпроси по химия и математика, както и условията за участие на заинтересованите, могат да бъдат открити на английски език на адрес: http://olympiad.sanjesh.org/en/.

Студентите, желаещи да участват в олимпиадата, могат да отправят своите въпроси на следния e-mail: [email protected]

GoTop